Innovatieve Aanpakken
Innovatieve Aanpakken

Innovatieve Aanpakken

Welkom op de website van Innovatieve Aanpakken!

Innovatieve Aanpakken is een koplopersprogramma dat moet zorgen voor een extra impuls aan de verduurzaming van de particuliere woningvoorraad. Het programma is eind 2016 van start gegaan en momenteel worden door het hele land 28 Innovatieve Aanpakken ondersteund.

In deze projecten verduurzamen gemeenten samen met lokale partners op vernieuwende wijze particuliere koopwoningen, om zo de transitie naar een energieneutrale woningvoorraad te versnellen. Het programma is een extra impuls bovenop de landsdekkende regionale structuren rondom energieloketten en allianties die woningeigenaren stimuleren en helpen bij het nemen van energiebesparende maatregelen. De VNG coördineert in samenwerking met Bouwend Nederland het programma, in opdracht van het Ministerie van BZK.

Succesvolle aanpakken dienen hierbij straks als praktijkvoorbeelden om op te schalen en zo de omslag naar energieneutraal wonen te versnellen. Gemeenten vervullen hierbij een cruciale rol, omdat zij bij uitstek in de positie zijn om op lokaal niveau vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Zij kennen de lokale markt en hun inwoners, en fungeren zo als verbindingsofficieren van de energietransitie. De geleerde lessen worden gedeeld met andere overheidprogramma's als het Kennis en Leerprogramma Aardgasvrije Wijken en de Regionale Energiestrategiën (RES).

Gemeenten hebben samen met lokale ondernemers en energiecoöperaties een aanvraag ingediend voor een bijdrage die, afhankelijk van bereikte resultaten, in fasen is opgelopen tot gemiddeld 300.000 euro. De regeling is gericht op allianties met innovatieve plannen om woningeigenaren te stimuleren hun woning naar energieneutraal te renoveren. Een onafhankelijke beoordelingscommissie toetst de aanvragen en controleert deze op voortgang.

De Innovatieve Aanpakken worden ondersteund door Stroomversnelling, Platform 31 en de VNG. Deze ondersteuning bestaat naast de financiële bijdrage onder andere uit bijeenkomsten en aanpakgerichte ondersteuning door experts. Op deze website kunnen deelnemers inloggen op het platform van Innovatieve Aanpakken, dat ook deel uit maakt van deze ondersteuningsstructuur.

Kijk voor de Innovatieve Aanpakken onder 'Aanpakken'.

Aanmelden als deelnemer

Ook actief betrokken bij één van de aanpakken? Meld je via onderstaande knop aan voor het platform. 

aanmelden

Cookie settings