Collectief Energieverbeteringen Organiseren

469 keer bekeken 0 reacties

Op deze pagina vind u alle Innovatieve Aanpakken. Zie ook de kaart voor een geografisch overzicht van de aanpakken in één oogopslag.

In Veghel moeten 100 huishoudens hun woning verbeteren als gevolg van ernstige tekortkomingen aan kozijnen/glas en aanstaand groot onderhoud aan dak en gevels. Ze willen zo ver mogelijk gaan in het toekomstbestendig maken van hun bezit. Zij zijn al overtuigd van nut en noodzaak.

Het zijn grondgebonden rijwoningen, gebouwd in de jaren zeventig. Ofwel het soort woningen waarvan we er veel hebben in Nederland.

De financiële middelen van de (verenigde) eigenaren zijn niet toereikend om een energetisch verbeterplan te betalen. Daarnaast ontbreekt het de eigenaren aan kennis en ervaring om zo’n project tot een goed einde te brengen. (Gedeeltelijke) financiering vanuit de energierekening is een aantrekkelijke en zelfs noodzakelijke optie om tot realisatie te komen.

Wat deze woningeigenaren bijzonder maakt, is dat zij verenigd zijn in twee Verenigingen van Eigenaren. Het zijn geen individuele particulieren met elk een eigen huis, maar particulieren die het eigendom van de schil van hun huizen delen. Dat biedt kansen om als collectief advies en ondersteuning te zoeken, om (object gebonden) leningen aan te gaan en gezamenlijk te besluiten over de technische uitvoering.

De gemeente Meierijstad wil dit project graag een kans geven en de ondersteuning bieden die nodig is. De theorie is dat het verenigen van woningeigenaren de sleutel is voor het organiseren van succesvolle gezamenlijke energieverbeteringen bij particuliere rijwoningen. Als die theorie bevestigd wordt, kan dat leiden tot een kansrijke route voor alle particuliere rijwoningen in Meierijstad en Nederland. Deze route richt zich nadrukkelijk niet op de techniek, maar op het proces en de juridische en financiële uitdagingen van een collectieve energetisch verbetering.

Innoveren in de aanbodzijde gebeurt volop in Nederland. Dit project richt op optimaliseren van de condities aan de vraagzijde.

Twitter

Op de kaart

0  reacties